Účetnictví

Další naší specializací je vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a personalistika. Nedílnou součástí služeb je vypracování přiznání ke všem daním.

Zaměřujeme se především na malé a střední podnikatelské subjekty, dále na fyzické osoby (OSVČ) a neziskové organizace (SVJ) s cílem poskytnout jim komplexní služby s důrazem na individuální přístup. Pro zpracování účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd využíváme ekonomický systém Money S3, zpracování daňových přiznáních provádíme v softwaru DATEV TAX a FORM studio.

Další službou je vedení účetnictví formou vzdáleného připojení na server klienta. Při této formě pracujeme v informačních systémech, které používá náš klient. Jedná se např. o informační systémy Helios Orange, Microsoft Dynamics NAV (Navision) nebo Pohoda. Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že klient má k dispozici okamžitě veškerá aktuální účetní data.

Klienti si tedy mohou zvolit způsob spolupráce mezi externím zpracování účetnictví v naší kanceláři, či prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo je možné zvolit zpracování účetní agendy přímo ve společnosti klienta.

Naši zaměstnanci mají vzdělání v oboru účetnictví a daní a formou odborných školení a seminářů si udržují a rozšiřují své znalosti, jsou členy Svazu účetních a Sdružení účetních a daňových poradců. Majitelka, jednatelka společnosti RNDr. Jitka Viklická se zabývá vedením účetnictví od roku 1995. V dalším roce 1996 absolvovala úspěšně zkoušku daňového poradce, svou kvalifikaci doplnila v roce 1998 o certifikát Bilanční účetní (QBÚ), absolvovala kurz právního vzdělávání na Právnické fakultě Masarykově universitě v Brně. Pravidelně se zúčastňuje školení pořádaných Komorou daňových poradců ČR a dalšími subjekty.