O nás

Společnost SISCO spol. s r.o. se zabývá daňovým poradenstvím a účetnictvím od roku 2013. 

Je nástupcem sdružení fyzických osob, které v uvedených oblastech působilo od roku 1995.

Společnost je evidována u Komory daňových poradců České republiky a poskytuje služby daňového poradce.

Naše cíle:
Hlavním cílem je poskytovat bezvadný odborný servis klientům a obchodním partnerům, kteří nemají čas plně se věnovat výše uvedené problematice v rámci své podnikatelské činnosti.

Majitelka, jednatelka společnosti RNDr. Jitka Viklická se zabývá vedením účetnictví od roku 1995. V dalším roce 1996 absolvovala úspěšně zkoušku daňového poradce, svou kvalifikaci doplnila v roce 1998 o certifikát Bilanční účetní (QBÚ), absolvovala kurz právního vzdělávání na Právnické fakultě Masarykově universitě v Brně. Pravidelně se zúčastňuje vzdělávání a školení pořádaných Komorou daňových poradců ČR a dalšími subjekty.

 

Aktuality