Daňové poradenství

Za dobu více jak dvaceti let v oboru, jsme získali mnoho cenných zkušeností. Jako zkušený daňový poradce poskytujeme daňové poradenství založené právě na této dlouholeté praxi, díky které jsme schopni nabídnout optimální řešení.

Aplikujeme zákonná ustanovení do světa daní a ekonomických čísel, dokážeme nastínit jak optimálně daňově řešit obchodní případy, předvídat potencionální problémy v chodu klientova podnikání , svými zkušenostmi a znalostmi šetříme peníze a čas klienta. Jako daňový poradce poskytujeme pomoc při daňových kontrolách, řešíme spory s finančními úřady a zamezujeme zbytečným průtahům ze strany finančních úřadů. Je třeba také pamatovat na to, že o výši daňové povinnosti se mnohdy rozhoduje již v okamžiku uzavření smlouvy. Samozřejmostí je také odklad daňového přiznání o tři měsíce.

Základem dobrého daňového poradenství je získání oboustranné důvěry mezi daňovým poradcem a klientem. Pouze otevřenost vede k nalezení optimálního řešení. V této souvislosti připomínáme, že prozrazení ekonomických údajů a obchodních tajemství se klienti nemusí obávat, daňový poradce je ze zákona vázán mlčenlivostí a vždy stojí na straně klienta.

Významnou skutečností, proč využít služeb daňového poradce je snížení rizika, jelikož daňový poradce je povinně pojištěný za škody z výkonu daňového poradenství, hradí potencionální pokuty a penále vyměřené klientovi, pokud by k takové události došlo na základě jeho pochybení.