Služby

Daňová evidence

 • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a PDP
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň z nemovitostí, …)
 • daňové poradenství

Účetnictví

 • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a PDP
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň z nemovitostí, …)
 • daňové poradenství

Mzdová agenta

 • komplexní zpracování mezd
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na ZP a OSSZ, MSSZ
 • měsíční přehledy pro ZP a OSSZ (MSSZ)
 • výplatní lístky
 • příkazy k úhradě ( daň z příjmu, zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, zákonné pojištění )
 • roční zúčtování
 • ELDP
 • mzdové listy

Daňové poradenství

 • zpracování daňového přiznání
 • daňová optimalizace
 • kvalitní příprava podkladů k finančním kontrolám
 • zastupování při jednáních s úřady
 • zajištění odkladu daňového přiznání k dani z příjmů o 3 měsíce